Swojego ojczystego języka, dzieci w Polsce uczą się już od najmłodszych lat. Bardzo ważne jest, aby z wiekiem nabywały jak najwięcej umiejętności językowych i poprawnej wymowy, a także potrafiły czerpać przyjemność z obcowania z literaturą. Ważną rolę pełnią w tym również nauczyciele, do których należy zachęcanie uczniów i pomaganie im w opanowaniu języka ojczystego. Najlepszą pomocą w edukacji języka polskiego są aktualnie “Słowa na czasie”.

 

“Słowa na czasie” jest to seria podręczników do nauki języka polskiego dla uczniów klas gimnazjalnych. Doskonale przygotowane materiały dydaktyczne są wsparciem zarówno dla uczniów, jak i ich nauczycieli. Nauczanie języka polskiego jest dużo prostsze, jeśli można korzystać z wartościowych książek i materiałów. Najważniejsze jest bowiem zachęcenie ucznia do aktywnego brania udziału w lekcji, a także do czytania lektur i poprawnego wysławiania się poza szkołą. W jaki sposób “Słowa na czasie” mogą im w tym pomóc?

 

“Słowa na czasie” – zalety podręczników.

 

Seria podręczników “Słowa na czasie” przygotowana jest w taki sposób, aby uczeń z łatwością mógł z niej korzystać zarówno na lekcji, jak i poza nią. Treści napisane są łatwym, zrozumiałym językiem oraz wzbogacone o przyjemną grafikę. Wszystko łączy się w chronologiczną całość i jest dopasowane zarówno do nowych, jak i starych norm podstawy programowej. Gimnazjalista ma możliwość zdobywania najwyższej jakości wiedzy i wyrobienia w sobie praktycznych umiejętności językowych, ucząc się i bawiąc jednocześnie. Najwięcej rozrywki dostarczają mu dodatki edukacyjne, takie jak np. materiały multimedialne i pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczeń z większą chęcią i zapałem powtarza materiał.

 

Pomoc dla nauczyciela.

 

Każdy podręcznik, który swoją zawartością i ciekawą treścią zachęca do nauki języka polskiego, jest wielką, nieocenioną pomocą dla nauczyciela. Czasami sama wiedza dostarczana na lekcji nie wystarcza, aby dziecko wykształciło wszystkie niezbędne mu zdolności językowe. Wielokrotne powtarzanie materiału w domu sprawi, że wiedza wyniesiona z lekcji przełoży się stopniowo na kształtowanie zdolności ucznia. “Słowa na czasie” to z pewnością lektura, która pomaga nauczycielom w edukacji. Poza podstawowymi podręcznikami dla ucznia, seria ta zawiera również specjalne materiały dydaktyczne, takie jak: płyty CD i książki, testy sprawdzające wiedzę i ćwiczenia do wykonywania na lekcji lub w domu lub scenariusze z pomysłami na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych. Z taką pomocą praca nauczyciela nad poszerzaniem wiedzy wśród uczniów może przynosić rzeczywiste efekty i być wysoce satysfakcjonująca.

Daniel