Słowa na czasie to seria wydawnictwa Nowa Era do nauki języka polskiego w gimnazjum. Autorami są Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski, Wilga Herman oraz Zofia Pomirska. Podręczniki są w pełni zgodne z obowiązującą podstawą programową, co potwierdza numer dopuszczenia ich do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie seria składa się z dwóch podręczników: do klasy drugiej oraz trzeciej gimnazjum. Pierwsza część nie jest już używana ze względu na powolne wygaszenie gimnazjów związane z najnowszą reformą edukacji, która przedłuża okres pobytu w szkole podstawowej do lat ośmiu. 

Zawartość serii

Seria w ciekawy i klarowny dla ucznia sposób łączy wymagane w gimnazjum wiadomości z zakresu literatury i kultury z wiedzą o języku – to właśnie na tym szczeblu edukacji zdobywa się wiedzę na temat gramatyki języka polskiego, a także elementów takich jak słowotwórstwo czy fonetyka. Wymienione kwestie omówione są na bazie konkretnych, praktycznych przykładów, dzięki którym zrozumienie zawiłych czasami procesów w języku będzie dla ucznia czymś niezwykle prostym. Wszystkie kwestie związane z kolejnymi epokami literackimi ujęte są w atrakcyjne bloki materiału, które w zrozumiały sposób przekazują wymaganą od ucznia treść. Prezentowane utwory są dobrze omówione, wskazana jest również poprawna linia interpretacji w razie problemów ze zrozumieniem tekstu przez uczniów. Do każdego tekstu ułożone są specjalne pytania, które trafiają w sedno i dają możliwość do wykazania się przez ucznia swoimi umiejętnościami z zakresu budowania sprawnej wypowiedzi na temat przeczytanego utworu. Podręcznik kształci umiejętności ucznia także z zakresu pisania i czytania ze zrozumieniem, co jest szczególnie ważne w kontekście egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, który wieńczy cały okres edukacji. 

Dodatkowe pomoce

Nowa Era wydała również specjalny zeszyt ćwiczeń z zadaniami dopasowanymi do treści omawianych w podręcznikach. Na stronie www.taniaksiazka.pl kupisz Ponad Słowami 3. Dzięki takiej publikacji, uczeń ma możliwość utrwalania sobie zdobytych na lekcji wiadomości, co ułatwia zapamiętywanie, a także wspomaga kształtowanie bardzo ważnej w późniejszym życiu systematyczności. Zeszyty ćwiczeń wspomagają również ucznia przed sprawdzianami okresowymi z konkretnych działów – dobrze skonstruowane zadania pomagają osiągać wysokie wyniki edukacyjne w przypadku konsekwentnego pracowania nad nimi przez uczniów. Inną pomocą naukową jest specjalne repetytorium “Przed egzaminem”, które ma na celu przygotowanie uczniów do dobrego zdania egzaminu gimnazjalnego. Jest to swoista synteza najważniejszych wiadomości z okresu nauki w gimnazjum. 

Daniel